• E-Posta Adresimiz
    bilgi@ankaramuhasebem.com
  • Telefon Numaramız
    0542 401 26 67
Ankara Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir nedir?


Mali müşavir, en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder. Mali müşavir olabilmek için eğitim, staj ve sınavlarda geçen toplam süreyi dikkate alırsak yaklaşık 8 sene kadar bu işe emek vermek gerekiyor.

Nasıl mali müşavir olunur?


Mali müşavir olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavlarını kazanarak 3 yıl süresince bu alanda staj yapmak gerekir.

Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıldır. Mali müşavirlik stajı, ayrı bir staj başlatma sınavı ile başlamaktadır. Staj süresi sonunda girilen yeterlilik sınavında başarılı olunması halinde ise mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılır.

Ruhsat alan meslek mensupları bölgelerindeki meslek odalarına ve ayrıca tüm bölgelerdeki odaların bağlı olduğu TÜRMOB’a kayıtlı olarak görev yaparlar.

Mali müşavirler, isterlerse kendi muhasebe bürolarını açabilecekleri gibi bağımlı olarak şirketlerde de, imza yetkilerini kullanarak ya da kullanmadan, çalışarak mesleklerini icra edebilirler.

Bu işlerin yanı sıra denetim şirketlerinde vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilirler. Bağımsız olarak kendi bürolarını açarak çalışmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları odadan tescil belgesi alması şarttır.

İlgili Başlıklar