• E-Posta Adresimiz
    bilgi@ankaramuhasebem.com
  • Telefon Numaramız
    0542 401 26 67

Bordro Hazırlama

İşverenin işçiye yaptığı iş karşılığında yaptığı ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle beraber gösteren ve işçinin çalıştığı süre boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgeye maaş bordrosu adı veriliyor.

Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü beyan ettiğini kanıtlayan bir belge olarak biliniyor. Bundan dolayı da bordronun düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi için büyük önem teşkil ediyor. Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, bir de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken konular mevcut. Bunların yanı sıra bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok ölçek ve değişken de bulunuyor. Bordro resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. 

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

İşçinin adı soyadı

Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem

Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemelerin miktarı

Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin miktarı

Ücret ödeme günü

İşverenin imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

İşyerinin sicil numarası

Bordronun ait olduğu ay ve dönem

Sigortalının adı ve soyadı

Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası

Ücret ödenen toplam gün sayısı

Sigortalının ücreti

Ödenen ücret tutarı

Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası ya da mührü

Elinde mevcutsa vergi karnesinin tarihi ve numarası

Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)

Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre

Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

Detaylar