• E-Posta Adresimiz
    bilgi@ankaramuhasebem.com
  • Telefon Numaramız
    0542 401 26 67
Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir?


İşletmelerin sorunsuz bir şekilde iş hayatında var olabilmesinde muhasebe çok önemli bir yer tutar. İşletmeler için bu kadar önemli bir tabir olması sebebiyle insanlar her zaman muhasebe kelimesini duysalar da muhasebe nedir sorusuna yanıt vermekte zorlanmaktadır.

İşletmede finansal hareketlerin belgelendirilmesi, sınıflandırılması, kaydedilmesi ve raporlanması işlemlerinin sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi kısaca muhasebe olarak tanımlanmaktadır.

Muhasebe bazı alt bilgi sistemlerinden oluşur. Bu bilgi sistemleri;

·         İşletmelerin kaynaklarının ve varlıklarının oluşumu,

·         Kaynak ve varlıkların kullanım biçimi,

·         İşletmeler tarafından gerçekleştirilen işlemler sonrasında kaynaklarda ve varlıklarda gerçekleşen değişimler,

·         İşletmeye ait mali durumları açıklayan belgelerin hazırlanması ve sunulması, şeklinde sıralanabilmektedir.


Muhasebenin Amaçları Neler?


Muhasebe işlemlerinde atılan her adımın belirli bir amacı bulunur. Muhasebe nedir sorusuna verilen yanıt muhasebenin amaçları doğrultusunda da bazı fikirler sunmaktadır.

Muhasebenin ilk amacı işlem kayıtlarının tutulmasıdır. Şirketler çok uzun süre attıkları tüm adımları belgelemek ve bu belgelere istedikleri anda ulaşmak isterler. Bu işlemden muhasebe bölümü sorumlu olacaktır.

Muhasebenin ikinci bir amacı ise faaliyet raporlarının oluşturulması ve bu raporların değerlendirilmesidir. Atılan adımlar sonrasında günlük, haftalık ve aylık olarak faaliyet raporlarında gerçekleşen değişimler takip edilip üst mercilere aktarılır.

Muhasebe kayıtlarının tutulması şirketlerin yatırım alma aşamasında güven ortamını oluşturmaya da fayda sağlar. Kredi çekilirken ya da herhangi bir yatırımcıdan destek alımı söz konusu olduğunda geçmiş muhasebe kayıtları gösterilebilir. Böylece şirketin becerileri sergilenebilecektir.

Kaynakların verimli olarak kullanılması da son derece önemlidir. Muhasebe nedir sorusunda ilk sıralarda sayılmayan kaynak kullanımı muhasebenin en önemli amaçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Şirket kaynaklarının optimum düzeyde kullanımı muhasebe bölümünün doğru çalışması ile mümkün olur.

Projeler oluşturmak da muhasebe bölümünün son amacıdır. Şirketlerin daha ileriye gitmesi ve yüksek kazanç elde etmesi için atılacak olan adımların projelendirilmesi de muhasebe bölümü üzerinden gerçekleşebilir.

Muhasebenin amaçları olarak sayılan bu eylemlerin her şirkette aktif olarak görülmesi mümkün olmayabilir. İş yoğunluğuna göre bazı amaçlar göz ardı edilecektir. Ancak doğru bir muhasebe ekibi kurulursa muhteşem bir verim alınıp şirket daha ileriye yol alabilir. 

İlgili Başlıklar